Değerli Meslektaşlarımız;

“Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” başlığı altında yapılan ve giderek geleneksel bir yapıya kavuşan toplantılarımızın 15.sini gerçekleştireceğiz.

Bilindiği gibi bu etkinliklere, katılımcıların önerileri doğrultusunda bir önceki yıl; “Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı” alt başlığı eklendi. Çalıştay kursun ilk günü düzenleniyor. Çalıştayın kapsamı içinde yer alan konular kurs programı dışında bırakılıyor.

17-20 Kasım 2016 tarihlerinde Spice Hotel Antalya’da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Kurs Eş Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
Kurs Eş Başkanı

Prof. Dr. Yeşim Erbil
Kurs Eş Başkanı
LookUs & Online Makale