Değerli Meslektaşlarımız;

“Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” başlığı altında yapılan ve giderek geleneksel bir yapıya kavuşan toplantılarımızın 15.sini gerçekleştireceğiz.

Bilindiği gibi bu etkinliklere, katılımcıların önerileri doğrultusunda bir önceki yıl; “Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı” alt başlığı eklendi. Çalıştay kursun ilk günü düzenleniyor. Çalıştayın kapsamı içinde yer alan konular kurs programı dışında bırakılıyor.

17-20 Kasım 2016 tarihlerinde Spice Hotel Antalya’da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Kurs Eş Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
Kurs Eş Başkanı
LookUs & Online Makale